Jigten Sumgön

Phagmodrupin duhovni nasljednik, Kyobpa Jigten Sumgön (1143.–1217.), preuzeo je Phagdru tron u Densa Thil samostanu na tri godine nakon učiteljeve smrti. Nakon toga je uspostavio vlastitu lozu osnivanjem Drikung Thil samostana u Drikung regiji (središnji Tibet), kako je Phagmodrupa i predvidio. Iako je Phagmodrupa imao nebrojene učenike, Jigten Sumgön je bio jedan od njegovih najbližih i najvažnijih učenika. On je od Phagmodrupe primio sva učenja, tajne usmene transmisije, objašnjenja i opunomoćenja. Phagmodrupa je pak također predvidio da će Jigten Sumgön, koji je već bio postigao svih deset stupnjeva na putu probuđenja (bodhisattva bhumi), prenositi dalje učenja i blagoslove ove loze.

Nakon Jigten Sumgöna Drikung Kagyu loza se nastavila širiti u neprekinutom nizu prijenosa s učitelja na učenika sve do današnjih dana. Poglavari Dirkung Kagyu loze su H.H. Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche i H.H. Drikung Kyabgön Chungtsang Rinpoche.