Meditacija:

shamatha, vipassana i mahamudra

 

Meditacija je uz mudrost i etičnost, jedna od tri temeljne dimenzije osmerostruke plemenite staze1 kako ju je poučavao Sakyamuni Buddha. Izvorna budistička riječ za meditaciju je bhavana, koja doslovno znači njegovati, razvijati, proizvesti i upućuje na praksu njegovanja vlastitog uma.

Njegovanje uma započinje praksom shamathe, odnosno meditacije mirnog obitavanja. Iako postoje različite tehnike vježbanja shamathe, sve one služe smirivanju uma i razvijanju urođenih kvaliteta prostranosti, jasnoće i budnosti. Jedan od najčešće korištenih objekata u shamatha meditaciji je disanje (anapanasati, meditacija na dah). Kao objekti meditacije mirnog obitavanja, osim disanja, često se koriste i vlastito tijelo, te mantra.

Kada se naš um počne smirivati, posve prirodno počinjemo jasnije vidjeti, odnosno počinjemo prakticirati meditaciju jasnog uvida, vipassanu. Kao i kod shamathe, postoje različite tehnike i oblici vipassane. No, u osnovi radi se o razvijanju uvida i istraživanju prirode vlastitog uma, na temelju prethodno postignute mirnoće, pomnosti i usredotočenosti.

Razvijanjem shamathe i vipassane učvršćujemo našu svjesnost i pomnost. Jača osjećaj unutarnjeg mira i sve se vještije odnosimo prema vlastitim uznemirujućim emocijama. Uz ispravnu motivaciju, meditacija nam pomaže da razvijemo ljubav, suosjećanje i mudrost.

Vremenom meditacijom stječemo uvid u konačnu prirodu stvarnosti, koja je praznina, shunyata. Prakticiranjem mahamudre, opuštamo se u toj praznini, jasnoći i svjesnosti budinske mudrosti. Značenje mahamudre sadržano je u samom imenu: maha (skt.) znači "veliki" a mudra (skt.) "pečat". Veliki pečat odnosi se na mudrost praznine, koja je sama priroda našeg uma i svih fenomena. Mahamudra kao meditacijska praksa, osmišljena je da brzo i nepogrešivo ostvari iskustvo prirode uma. Priroda uma je budna svjesnost i suosjećanje. Smatra se da je mahamudra najdublji oblik pročišćenja negativnih emocija i neznanja, te time i najdublji oblik dokidanja patnje i uzroka patnje.

[Um] početnika je poput vodopada. U sredini, um nježno teče
[poput] rijeke Ganges. Na kraju, on je poput ušća rijeke [u
ocean], poput susreta majke i djeteta.

Tilopa: Ganges Mahamudra

***

1. Plemenita osmerostruka staza sastoji se od 1. ispravnog govora, 2. ispravnog djelovanja, 3. ispravnog načina života (etički aspekt), 4. ispravnog napora, 5. ispravne pomnosti, 6. ispravne usredotočenosti (u meditaciji), te 7. ispravnog razumijevanja i 8. ispravne namjere (aspekt mudrosti)